SalesSales is een vak! Het is een utopie om te denken dat alle facetten van sales te vinden zijn in één persoon. Dit uitgangspunt kan leiden tot discontinuïteit in het proces en dus ook binnen uw organisatie!

De ene verkoper heeft de kracht en kennis om nieuwe leads te vinden, maar heeft moeite met het sluiten van de deal, terwijl een goede Account Manager problemen kan hebben met het leggen van de eerste contacten ofwel acquisitie. En zo zijn er vele varianten denkbaar.

Mensenkennis en ervaring spelen een duidelijke rol bij het leggen van de eerste contacten, onder andere bij het inschatten van de kansen van een bepaalde lead. Ook bij het onderhouden van de contacten hebben deze eigenschappen een leidende rol. Om geen kansen te verliezen, kiezen veel verkopers bijna altijd voor een GO. Achteraf na veel tijd- en geldverspilling komt men tot de conclusie dat het geen goed gekwalificeerde lead was en deze wordt daarom direct afgeschreven. Hierdoor ontstaat de kans dat de verkoper een reactieve aanpak kiest en een afwachtende houding aanneemt. Dat kan het begin van het einde zijn.

Iovendo is uw onafhankelijke partner en biedt ondersteuning bij de diverse verkoopprocessen, denk hierbij aan acquisitie, lead generatie, business development en training.